next up previous contents
Następny: Spis rzeczy

Obserwatorium Astronomiczne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Optymalizacja metod redukcji
obserwacji fotometrycznych CCD
Praca magisterskaMaciej Adamczak

Kierownik pracy: prof. dr hab. Tadeusz Michałowski


Opiekun pracy: dr Tomasz Kwiatkowski


Poznań 1999


Pracę złożono w systemie LATEX .


$\textstyle \parbox{8cm}{
{\it Pragnę podziękować\\ }
{\it prof. dr hab. Tadeusz...
...i wszelką pomoc udzieloną mi\\ }
{\it w trakcie pisania niniejszej pracy.\\ }
}$


,,Każda wystarczająco zaawansowana technologia jest magią.''
Arthur C.Clarke

Tomasz Kwiatkowski
2001-10-03