next up previous contents
Następny: Stabilność klatek ciemnych Wyżej: Badanie klatek korekcyjnych Poprzedni: Badanie klatek korekcyjnych

Stabilność klatek offsetowych

Rezultaty przedstawiono w postaci tabel, w których drugi i trzeci wiersz zawiera wyniki pomiarów z klatek offsetowych a ostatni jest rezultatem odjęcia jednej klatki od drugiej. Gdyby badane klatki były dokładnie takie same to wartość średnia sygnału w ostatnim wierszu powinna być równa $0$ ADU lub najwyżej nieznacznie od niej odbiegać. Im większe jest odchylenie od tej wartości, tym większe są rzeczywiste różnice pomiędzy klatkami.


Tablica: Stabilność klatek offsetowych. Seria 1.
Podstawowe Wartości średnie sygnału Wartość średnia Uwagi
dane i szumu z obszaru 31x31 całej klatki
o klatce pikseli dla 4 narożników i szumu [ADU]
[ADU]
$-5^{\circ}$C A= 2,5 (1,6) 7,70 (4,11) Klatka uśredniona
$0,11$ s B=12,0 (1,5) z 9 ekspozycji
98.09.22 C= 3,4 (1,5)
18:31 D=13,0 (1,7)
$-5^{\circ}$C A= 3,0 (1,5) 8,34 (4,21) Klatka uśredniona
$0,11$ s B=12,7 (1,6) z 9 ekspozycji
98.09.23 C= 3,9 (1,6)
2:59 D=13,8 (1,8)
Różnica: A= 0,4 (2,0) 0,65 (2,13) Rezultat odjęcia
9 godzin B= 0,7 (2,1) pierwszej klatki
C= 0,5 (2,1) od drugiej
D= 0,7 (2,2)


Tablica: Stabilność klatek offsetowych. Seria 2.
Podstawowe Wartości średnie sygnału Wartość średnia Uwagi
dane i szumu z obszaru 31x31 całej klatki
o klatce pikseli dla 4 narożników i szumu [ADU]
[ADU]
$0^{\circ }$C A= 2,2 (2,1) 9,73 (5,80) Klatka uśredniona
$0,11$ s B=15,6 (2,2) z 5 ekspozycji
98.09.26 C= 3,7 (2,2)
00:20 D=17,4 (2,4)
$0^{\circ }$C A= 3,3 (2,1) 10,85 (5,80) Klatka uśredniona
$0,11$ s B=16,7 (2,2) z 5 ekspozycji
98.09.27 C= 4,8 (2,2)
3:38 D=18,3 (2,4)
Różnica: A= 1,1 (2,6) 1,12 (2,88) Rezultat odjęcia
27 godzin B= 1,1 (3,0) pierwszej klatki
C= 1,2 (2,8) od drugiej
D= 1,0 (2,9)


Tablica: Stabilność klatek offsetowych. Seria 3.
Podstawowe Wartości średnie sygnału Wartość średnia Uwagi
dane i szumu z obszaru 31x31 całej klatki
o klatce pikseli dla 4 narożników i szumu [ADU]
[ADU]
$-5^{\circ}$C A= 2,6 (1,9) 7,96 (4,38) Klatka uśredniona
$0,11$ s B=12,3 (2,0) z 5 ekspozycji
98.09.23 C= 3,4 (2,0)
2:59 D=13,4 (2,2)
$-5^{\circ}$C A= 1,3 (1,8) 6,38 (4,33) Klatka uśredniona
$0,11$ s B=10,8 (2,0) z 5 ekspozycji
98.09.25 C= 2,0 (2,0)
4:42 D=11,8 (2,2)
Różnica: A= 1,3 (2,5) 1,58 (2,74) Rezultat odjęcia
49 godzin B= 1,5 (2,8) drugiej klatki
C= 1,5 (2,7) od pierwszej
D= 1,6 (2,8)

Z przeprowadzonych porównań wynika, że im dłuższy jest odstęp czasowy pomiędzy klatkami z danej serii tym bardziej różnią się one między sobą. Ukazuje to zwiększająca się wartość średnia całej klatki (będąca rezultatem odjęcia od siebie dwóch klatek). Należy jednak zwrócić uwagę, że wartość ta jest zawsze znacznie mniejsza od szumu a więc w rzeczywistości może się trochę różnić od podanej w tabeli. Na tej podstawie można sądzić, że klatki odjęły się od siebie dokładnie, ponieważ były do siebie bardzo podobne.

Z obserwacji innych klatek wynika, że różnice w wartościach pomiędzy klatkami offsetowymi wykonywanymi tuż po sobie (np. w odstępach kilku sekund) są czasami nieco większe od powyższych.

Podsumowując: klatki offsetowe zachowują się stabilnie w powyższych przedziałach czasowych.


next up previous contents
Następny: Stabilność klatek ciemnych Wyżej: Badanie klatek korekcyjnych Poprzedni: Badanie klatek korekcyjnych
Tomasz Kwiatkowski
2001-10-03