next up previous contents
Następny: Offset Wyżej: Redukcja obserwacji CCD Poprzedni: Czynniki negatywne

Klatki korekcyjnePodrozdziały

Tomasz Kwiatkowski
2001-10-03