next up previous contents
Następny: Tworzenie klatek wyrównujących Wyżej: Klatki korekcyjne Poprzedni: Uśrednianie prądu ciemnego

Pole wyrównujące

Pole wyrównujące jest to prosta mapa względnej czułości każdego piksela w detektorze. Jest ono potrzebne do korygowania wewnętrznych nieregularności czułości układu CCD. Pole takie tworzy się przez zrobienie zdjęcia jednolicie oświetlonej powierzchni (rys. 3.3). Zanim zacznie się wykonywać korekcję pola wyrównującego należy zwrócić uwagę, aby offset i klatki ciemne były już usunięte ze zdjęcia i pola wyrównującego. W przeciwnym wypadku rezultat może być gorszy niż bez robienia tej poprawki. Jeżeli od równań ([*]) odejmie się $S_{d}$ (prąd ciemny) i $B$ (offset), to otrzyma się:


$\displaystyle S_{1} = R_{o1}t_{o1}V_{1}s_{1}q_{1},$     (3.5)
$\displaystyle S_{2} = R_{o2}t_{o2}V_{2}s_{2}q_{2}.$      

Aby dla każdego piksela dostać właściwy sygnał $R_{o}t_{o}$, musimy podzielić $S$ przez $V s q$:


$\displaystyle R_{o1}t_{o1} = \frac{S_{1}} {V_{1}s_{1}q_{1}},$     (3.6)
$\displaystyle R_{o2}t_{o2} = \frac{S_{2}} {V_{2}s_{2}q_{2}}.$      

Zdjęcie zawierające efekty $V s q$ dla każdego piksela jest zwane klatką pola wyrównującego3.10.

\begin{figure}
% latex2html id marker 294\begin{center}
\epsfig {file=flat-fot...
...ów dyfrakcyjnych, widocznych
w prawym dolnym narożniku.}\end{center}\end{figure}Podrozdziały
next up previous contents
Następny: Tworzenie klatek wyrównujących Wyżej: Klatki korekcyjne Poprzedni: Uśrednianie prądu ciemnego
Tomasz Kwiatkowski
2001-10-03