next up previous contents
Następny: Podsumowanie Wyżej: Badanie klatek korekcyjnych Poprzedni: Stabilność klatek wyrównujących

Klatki ciemne w charakterze klatek offsetowych

Ponieważ nie wszystkie kamery potrafią robić klatki offsetowe w sposób bezpośredni, przeprowadzono badanie, które miało na celu sprawdzenie i porównanie innych metod otrzymywania takich klatek.

Pierwsza metoda polega na wykonaniu możliwie najkrótszej ekspozycji przy zamkniętej migawce (w przypadku kamery ST-7 jest to $0,11$ s) a druga na użyciu klatek ciemnych i przeprowadzeniu na nich określonych operacji matematycznych. Sposób wykonania takich klatek opisano w podrozdziale 3.2.1.

W tabeli 3.8 i 3.9 przedstawiono porównania klatek offsetowych wykonanych obydwoma sposobami. Porównywane klatki wykonano w ciągu jednej nocy. Obliczono różnice procentowe pomiędzy wartościami średnimi klatek i otrzymano: dla serii 1 -- klatka druga ma wartość o $32,54\%$ większą, a dla serii 2 -- o $0,70\%$ większą.


Tablica: Porównanie klatek offsetowych. Seria 1.
Podstawowe Wartości średnie sygnału Wartość średnia Uwagi
dane i szumu z obszaru 31x31 całej klatki
o klatce pikseli dla 4 narożników i szumu [ADU]
[ADU]
$-5^{\circ}$C A= 1,3 (1,8) 6,33 (4,30) Klatka offsetowa
$0,11$ s B=10,4 (2,0) uśredniona z 5 ekspozycji
98.09.25 C= 1,9 (2,0) 0,11 s, przy
D=11,7 (2,0) zamkniętej migawce
$-5^{\circ}$C A= 3,2 (4,1) 8,39 (5,63) Klatka offsetowa wykonana
B=12,4 (4,2) z 2 klatek ciemnych,
98.09.25 C= 4,3 (4,1) (1 s i 2 s),
D=13,7 (4,5) z których każda była
uśredniona z 5 ekspozycji


Tablica: Porównanie klatek offsetowych. Seria 2.
Podstawowe Wartości średnie sygnału Wartość średnia Uwagi
dane i szumu z obszaru 31x31 całej klatki
o klatce pikseli dla 4 narożników i szumu [ADU]
[ADU]
$-10^{\circ }$C A= 1,7 (1,8) 5,73 (3,44) Klatka offsetowa
$0,11$ s B= 9,1 (1,7) uśredniona z 6 ekspozycji
99.01.18 C= 2,4 (1,7) 0,11 s, przy
D= 9,9 (1,8) zamkniętej migawce
$-10^{\circ }$C A= 1,6 (4,6) 5,77 (11,32) Klatka offsetowa wykonana
B= 9,3 (4,8) z 2 klatek ciemnych
99.01.18 C= 2,0 (4,7) (150 s i 300 s),
D=10,8 (32,3) z których każda była
uśredniona z 6 ekspozycji

Sygnał porównywanych klatek różni się między sobą w niewielkim stopniu. Klatki wykonane z klatek ciemnych mają zawsze trochę większą wartość sygnału i aż dwukrotnie większe szumy. Źródło tak wysokich szumów pochodzi z klatek ciemnych (szczególnie tych o długich ekspozycjach - por. ostatni wiersz tabeli 3.9) oraz dodatkowo z przeprowadzonych operacji matematycznych. Wynika stąd, że w metodzie tej lepiej stosować krótkie czasy naświetlania.

Z badania wynika, że zarówno metoda pierwsza jak i druga daje prawidłowe klatki offsetowe, jednak ze względu na szum znacznie lepsza wydaje się metoda pierwsza.


next up previous contents
Następny: Podsumowanie Wyżej: Badanie klatek korekcyjnych Poprzedni: Stabilność klatek wyrównujących
Tomasz Kwiatkowski
2001-10-03