next up previous contents
Następny: Rys historyczny Wyżej: ccd2 Poprzedni: Spis tablic

Wstęp

Celem niniejszej pracy magisterskiej była optymalizacja metod redukcji obserwacji fotometrycznych, wykonywanych teleskopem 0,4 m i kamerą CCD-ST7 w Borówcu koło Kórnika.

Pod pojęciem redukcji należy tu rozumieć usuwanie wszelkich negatywnych czynników z otrzymywanych zdjęć, co w przypadku CCD wykonuje się przy użyciu klatek korekcyjnych. Pomimo, że istnieją już standardowe metody redukcji, zadaniem autora było zoptymalizowanie ich dla modelu kamery ST-7 firmy SBIG, wykorzystywanej do rutynowych obserwacji w Obserwatorium Astronomicznym UAM.

W pracy omówiono: budowę i ogólne zasady działania detektorów CCD, a także klatki korekcyjne i sposoby ich tworzenia. Przedstawiono wyniki badań: podstawowych parametrów kamery ST-7, optymalnego sposobu redukcji klatek CCD uzyskiwanych z kamery ST-7 i optymalnych warunków wykonywania obserwacji tą kamerą.

Ze względu na brak polskich odpowiedników niektórych angielskich określeń, autor użył własnych sformułowań, które nie zawsze są wiernym tłumaczeniem ale z pozycji naszego języka najlepiej odpowiadają rzeczom, które opisują.Tomasz Kwiatkowski
2001-10-03