next up previous contents
Następny: Zależność prądu ciemnego kamery Wyżej: Testowanie kamery CCD ST-7 Poprzedni: Analiza klatek offsetowych

Podział pikseli na określone wartości ADU

Analizy dokonano w oparciu o histogramy klatek ciemnych, wykonane na podstawie zdjęć zrobionych w Obserwatorium Astronomicznym w Borówcu (przykład na rys. 3.5 i 3.6). Histogramy przedstawiają zależność ilości pikseli od ich wartości wyrażonych w jednostkach ADU. Widać na nich wyraźnie, że można je podzielić na trzy populacje. Populacja I (pierwsze od lewej wzniesienie) ma niewielkie ADU i dotyczy ok. $94\%$ wszystkich pikseli, natomiast II ma prawie dwukrotnie większe ADU ale obejmuje tylko ok. $3,3\%$ pikseli. Na trzecie wzniesienie składają się tzw. gorące piksele (obdarzone nadzwyczaj dużym ładunkiem w stosunku do pozostałych). Stosunek odległości pomiędzy tymi populacjami jest zachowany także dla histogramów wykonanych w innych temperaturach, przy czym w miarę jej spadku, populacje mają tendencje do przesuwania się w stronę mniejszego ADU (rys. 3.6). Histogramy wykonano przy użyciu specjalnie do tego celu napisanego programu w języku ,,C''.Tomasz Kwiatkowski
2001-10-03