next up previous contents
Następny: Literatura Wyżej: ccd2 Poprzedni: Klatki ciemne w charakterze

Podsumowanie

Wszystkie badania przedstawione w pracy wykonane były wyłącznie na kamerze CCD ST-7 firmy SBIG. Miały się one przyczynić do ułatwienia i przyspieszenia pracy osób korzystających z tego urządzenia a także polepszenia ich wyników.

W trakcie badań starano się określić:

W większości przypadków wyniki były zgodne z oczekiwanymi, choć zdarzały się wyjątki. Dzięki przeprowadzonym badaniom udało się ustalić:

Należy zaznaczyć, że choć część wymienionych wyżej badań była już wcześniej publikowana przez innych (Apogee Instruments Inc), nie oznacza to, że każda kamera ma takie same parametry i możliwości. W związku z tym wyniki badań przedstawione w niniejszej pracy mają największą wartość dla osób korzystających z omawianego modelu kamery (ST-7), a w szczególności dla tych, którzy używają badanego egzemplarza -- czyli dla obserwatorów i studentów Obserwatorium Astronomicznego UAM w Poznaniu.


next up previous contents
Następny: Literatura Wyżej: ccd2 Poprzedni: Klatki ciemne w charakterze
Tomasz Kwiatkowski
2001-10-03