next up previous contents
Następny: Stabilność klatek offsetowych Wyżej: Redukcja obserwacji CCD Poprzedni: Wpływ migawki na ekspozycje

Badanie klatek korekcyjnych

Niniejszy rozdział zawiera wyniki badań, których celem było sprawdzenie czy klatki offsetowe, ciemne i wyrównujące zachowują się stabilnie w różnych przedziałach czasowych, tzn. czy i w jakiej skali zmieniają się ich parametry oraz przez jaki okres czasu od chwili wykonania można używać danej klatki. Praktycznym zastosowaniem byłoby używanie np. klatki korekcyjnej przez kilka nocy z rzędu, co pozwoliłoby na znaczną oszczędność czasu.

Uwagi ogólne dotyczące badań stabilności:

Rozmiar wszystkich badanych klatek to $765\times510$ pikseli. Współrzędne badanych obszarów (x,y): $A=100,100$; $B=665,100$; $C=100,410$; $D=665,410$. Od każdej wartości sygnału odjęto 100 ADU dodawane przez oprogramowanie kamery i traktowane przez nie jako próg zerowy.Podrozdziały

Tomasz Kwiatkowski
2001-10-03