next up previous contents
Następny: Uśrednianie prądu ciemnego Wyżej: Klatki ciemne Poprzedni: Szum w prądzie ciemnym

Używanie uśrednionych klatek ciemnych

Ponieważ pojedyncze klatki ciemne odejmowane od zdjęć (nawet przy dobrze chłodzonych kamerach) nie mają zbyt dużego współczynnika S/N nie jest to najlepsza metoda pracy. Aby ją polepszyć używa się uśrednionych klatek ciemnych. Jest to pojedyncza klatka zsumowana i uśredniona z wielu innych, umiarkowanie długich czasowo z usuniętym offsetem. Ma ona wysoki współczynnik S/N i można ją odejmować od wszystkich zdjęć. Aby tą metodę zastosować, wszystkie zdjęcia i klatki ciemne muszą być wykonane przy tej samej temperaturze CCD. Dodając klatki ciemne dostajemy współczynnik S/N odpowiedni do długiej ekspozycji. Ale długie ekspozycje mogą ujawnić nietypowe pojedyncze piksele w indywidualnych ekspozycjach. Mogą one być wynikiem promieniowania kosmicznego. Dlatego przy uśrednianiu klatek stosuje się medianę, która jest niewrażliwa na pojedyncze wartości, znacznie odstające od średniej.Tomasz Kwiatkowski
2001-10-03