next up previous contents
Następny: Tworzenie uśrednionych klatek pola Wyżej: Pole wyrównujące Poprzedni: Pole wyrównujące

Tworzenie klatek wyrównujących

W ekspozycji pola wyrównującego należy unikać wprowadzania niepowtarzalnych wzorów, zależnych od mechanicznych i optycznych efektów. Ustawienia pomiędzy kamerą CCD a systemem optycznym muszą pozostawać przez cały czas niezmienione. Należy przestrzegać następujących zasad:

Warto także zwrócić uwagę na to, że:Tomasz Kwiatkowski
2001-10-03