next up previous contents
Następny: Usuwanie offsetu strukturalnego Wyżej: Offset Poprzedni: Tworzenie klatek offsetowych

Poprawianie poziomu offsetu

Poziom offsetu $B_{o}$ powinien być odjęty od każdego piksela. Jest kilka sposobów na jego zmierzenie. Jeśli nie ma offsetu strukturalnego, wtedy każdy piksel w klatce offsetowej ma ta samą wartość plus/minus jakaś wartość szumów. Dobrą metodą pomiaru jest uśrednianie bloków (np. $33\times33$ piksele). Jeżeli średnia $B_{o}$ zmienia się znacząco gdziekolwiek na chipie, wtedy offset strukturalny jest obecny. W niektórych kamerach do wyznaczenia offsetu przeznaczona jest funkcja over-scan. W tej technice czytane są fikcyjne piksele zwane ,,empty phases'' jako część zdjęcia. Użytkownicy kamer, które nie mają lub nie używają tej funkcji powinni po każdym zdjęciu, lub przynajmniej okresowo w ciągu nocy robić klatki offsetowe. Jeśli wartość poziomu offsetu zmienia się podczas sesji, można odejmować wartości stosownie do czasu naświetlania każdego zdjęcia. Jeśli nie -- można uśrednić indywidualne wartości i odjąć taką średnią od każdego piksela z każdego zdjęcia.Tomasz Kwiatkowski
2001-10-03