Adam Mickiewicz University   Studia 2007/2008
Drzwi otwarte
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza  
             
 
Poznan
Astronomical
Observatory

General info

News, seminars,
conferences

Staff

Scientific research

Students and
education

Electronic texts,
multimedia

Virtual tour of the
Observatory

Useful data
and links

About

 


Observatory Building
The dome in the park
Borowiec Observing Station

 

 

Obserwatorium
Astronomiczne
UAM

Informacje ogolne

Aktualnosci, seminaria,
konferencje

Pracownicy

Badania naukowe

Studenci i
edukacja

Teksty elektroniczne,
multimedia

Wirtualna wycieczka
po Obserwatorium

Przydatne dane
i adresy sieciowe

O witrynie
 

  
Last updated: 2007-01-17

Webmaster: T. Kwiatkowski


 
 On line since 1995 Feb 15.

W sieci od 1995 Lut 15


 
Ostatnia zmiana: 2007-01-17

Webmaster: T. Kwiatkowski .