Pracownicy Obserwatorium

Uwaga: dzwoniąc spoza Uniwersytetu podane numery telefonów należy poprzedzić prefiksem 61 (Poznań) 829 (centrala). Pełny numer sekretariatu: (61) 8292770, kierownika Obserwatorium: (61) 8292771

Adresy e-mailowe zapisano wg. wzorca: login@site. Wartości parametrów login oraz site podane są dla każdej osoby.

mgr inż. Roman Baranowski
tel: 2781, login:
dr Wojciech Borczyk
tel: 2776, login: bori, site: amu.edu.pl
dr Przemysław Bartczak
tel: 2785, login: przebar, site: amu.edu.pl
dr hab. Sławomir Breiter
tel: 2774, login: breiter, site: amu.edu.pl
mgr Wojciech Dimitrow
tel: 2780, login: dimitrov, site: amu.edu.pl
dr Piotr Dybczynski
tel: 2784, login: dybol, site: amu.edu.pl
Alicja Gąsiorowska, sekretarka
tel: 2770, login: alicja, site: vesta.astro.amu.edu.pl
mgr Justyna Gołębiewska (Kaczmarek), bibliotekarka
tel: 2782, login: jg, site: amu.edu.pl
mgr Roman Hirsch
tel: 2785, login: hirsch, site: amu.edu.pl
prof. Hieronim Hurnik (prof. emeritus)
tel: 2779, login: hurnik, site: vesta.astro.amu.edu.pl
dr hab. Tadeusz Jopek
tel: 2778, login: jopek, site: amu.edu.pl
mgr Krzysztof Kamiński
tel: 2785, login: chrisk, site: amu.edu.pl
dr Agnieszka Kryszczyńska
Pełnomocnik dziekana ds. dydaktyki
tel: 2783, login: agn, site: amu.edu.pl
prof. Krystyna Kurzyńska
tel: 2775, login: kurzastr, site: amu.edu.pl
dr Magdalena Kuźmicz-Cieślak
aktualnie w Joint Center for Earth Systems Technology, UMBC, USA, login: magdak, site: g.pl
dr Henryk Kuzminski, (na emeryturze)
dr Tomasz Kwiatkowski
tel: 2783, login: tkastr, site: vesta.astro.amu.edu.pl
mgr Piotr Ligęza,
tel: 2776, login: piotrl, site: amu.edu.pl
mgr Anna Marciniak
tel: 2780, login: aniab, site: lab.astro.amu.edu.pl
prof. Tadeusz Michałowski
tel: 2773, login: tmich, site: amu.edu.pl
mgr Hanna Michalska
tel: 2786, login: han, site: lab.astro.amu.edu.pl
dr Władyslaw Naskręcki (na emeryturze)
tel: 2781, login: wnastr, site: amu.edu.pl
mgr Magdalena Polińska
tel: 2780, login: poli, site: lab.astro.amu.edu.pl
dr Halina Pretka-Ziomek
tel: 2784, login: pretka, site: amu.edu.pl
mgr Roman Ratajczak
phone: 2786, login: astromek, site: amu.edu.pl
mgr Regina Rudawska
tel: 2780, login: reginka, site: lab.astro.amu.edu.pl
prof. Aleksander Schwarzenberg-Czerny
tel: 2778, login: alex, site: camk.edu.pl
prof. Edwin Wnuk, dyrektor
tel: 2771, login: wnuk, site: amu.edu.pl
dr Iwona Wytrzyszczak
tel: 2774, login: iwona, site: amu.edu.pl

  Ostatnia modyfikacja 2006-03-14, T. Kwiatkowski