Badania naukowe
  • Astrometria fundamentalna (układy odniesienia, absolutne wyznaczanie wspołrzędnych, refrakcja astronomiczna)
  • Dynamika Sztucznych Satelitow Ziemi (wyznaczanie orbit SSZ, perturbacje, śmieci kosmiczne)
  • Dynamika Małych Cial Układu Planetarnego (orbity rojów meteoroid, perturbacje orbit komet w Obłoku Oorta)
  • Własności fizyczne planetoid (obserwacje fotometryczne zmian blasku, wyznaczanie modeli fizycznych)
  • Astrofizyka gwiazdowa (układy podwójne)
Publikacje

Zakres badań naukowych najlepiej charakteryzuja prace, opublikowane w recenzowanych czasopismach. Jest ich mniej, niż całkowita liczba publikacji, gdyż nieuwzględniają np. prac publikowanych w materiałach pokonferencyjnych. Oto wykaz wszystkich publikacji recenzowanych, z podziałem na lata:

Współorganizowane konferencje międzynarodowe

W latach 1993, 1996 oraz 2000 Obserwatorium było współorganizatorem międzynarodowych konferencji. Materiały archiwalne z lat 1996 oraz 2000 są ciągle dostepne:


  Ostatnia modyfikacja: 2006-02-26, T. Kwiatkowski