Scientific Organizing Committee

Co-Chairmen: K. Kurzynska (Poland) and F. Barlier (France)

V. Abalakin (Russia), J.-E. Arlot (France), S. Debarbat (France), B. Kaufman (USA), B. Kolaczek (Poland), J. Lieske (USA), A. Milani (Italy), X. Newhall (USA), Y. Requieme (France), H. Rickman (Sweden), K. Seidelmann (USA), M. Soffel (Germany), E. Wnuk (Poland), M. Yoshizawa (Japan),

Local Organizing Committee

I. Wytrzyszczak (Chairman), A. Kryszczynska (Secretary), W. Borczyk, P. Dybczynski, R. Feldman, A. Gabryszewska, A. Gasiorowska, M. Gromadzinski, T. Kwiatkowski, P. Mazur, H. Pretka

Local Contact

Communications for the Colloquium (and the SOC or LOC) should be sent to:

Agnieszka Kryszczynska
Astronomical Observatory of A. Mickiewicz University
ul. Sloneczna 36, PL-60-286 Poznan, Poland
E-mail: astro@phys.amu.edu.pl, Fax: (48) 61 536 536
Click to send e-mail to secretary