Information technologies

During secondary education all students should learn basic skills in IT. For this reason we will not repeat the obvious, but focus on issues that are specific to how computers are used in modern science.

W czasie edukacji na poziomie średnim uczniowie powinni nabyć podstawowych umiejętności w zakresie technologii informacyjnych. Z tego powodu nie będziemy powtarzać materiału z zakresu liceum, lecz skupimy się na zagadnieniach typowych dla wykorzystania komputerów we współczesnych badaniach naukowych.

Wyniki kolokwium 1-2

W dniu 21 listopada 2011 pisaliśmy kolokwium. Poniżej lista ocen (4 ostatnie cyfry nr indeksu, ilość punktów, ocena).

 • 1913, 09/10, db+
 • 3905, 10/10, bdb
 • 1917, 09/10, db+
 • 1480, 03/10, ndst
 • 1907, 10/10, bdb
 • 1916, 06/10, dst
 • 1909, 09/10, db+
 • 1919, 08/10, db
 • 1920, 08/10, db
 • 5021, 09/10, db+
 • 1478, 06/10, dst
 • 1911, 08/10, db
 • 1906, 03/10, ndst

Kolokwium nie zaliczyły dwie osoby. Będą one musiały napisać kolokwium poprawkowe.

Komunikaty

Wyniki drugiego kolokwium oraz informacja o zaliczeniu zajęć na stronach wiki.