Introduction to astrophysics I

This is the first part of a two semester course based on the "big orange book" by Caroll and Ostlie An introduction to modern astrophysics. It is read in Polish and all lecture notes provided below are in this language.

Wstęp do astrofizyki I jest pierwszą częścia dwusemestralnego kursu podstaw astrofizyki, opartego o "wielką pomarańczową księgę" Carolla i Ostlie pt. An introduction to modern astrophysics. Wykład jest prowadzony w języku polskim i wszystkie materiały zamieszczone poniżej są również po polsku.

Slajdy z odbytych wykładów

Będą dodawane sukcesywnie w czasie trwania zajęć.

Egzamin ustny

Termin zostanie ustalony pod koniec semestru.

Wiki

Materiały dodatkowe do wykładu objęte prawem autorskim zamieszczać będę na stronach wiki