Komputerowe rady i porady

Spacje w nazwach plików i katalogów

Zwyczaj stosowania spacji w nazwach plików i katalogów zaczyna się rozpowszechniać również wśród studentów astronomii, którzy skądinąd otrzymują dość solidne wykształcenie informatyczne. Jest to naganna praktyka utrudniająca pracę i uniemożliwiająca przenoszenie danych pomiędzy różnymi systemami operacyjnymi. Oto kilka uwag na ten temat:

 • Programy tworzone przez dziesiątki lat działają w oparciu o zasadę, że spacja oddziela argumenty podawane im na wejściu. Argumentami tymi mogą być nazwy katalogów, plików lub też parametry sterujace samym programem. Aby uniknąć niejednoznaczności, nazwy katalogów i plików zawierające spacje, należy umieszczać w cudzysłowach lub poprzedzać znak spacji znakiem backlash'a. Stanowi to duże utrudnienie -- znacznie prościej jest zwiększać czytelność nazw poprzez stosowanie znaku podkreślenia: o_w_ten_sposób.
 • Cytat z jednej z grup dyskusyjnych (tłumaczony z angielskiego):
  Troy Goodson writes:
  > > dlaczego komenda
  > >
  > >   pdflatex "my file.tex"
  > >
  > > nie działa? Czy nie jest to błąd?
  >
  > raczej cecha programu lub, inaczej mówiąc, takie jest życie.
  
  Dokładnie. Niepojęta arogancja użytkowników Windowsów, którzy 
  (prawdopodobnie bez zrozumienia) mówią: ,,No, programiści, nie możecie
  poświęcić dodatkowych godzin na uwzględnienie użycia spacji w nazwach
  plików, które -- jak każe nam wierzyć sprzedawca naszego systemu 
  operacyjnego -- są zgodne ze standardem?''. 
  
  Allin Cottrell.
  
 • Kolejny argument przeciwko spacjom dotyczy przetwarzania tekstu. Otóż spacje w tekście oddzielają słowa, słowa zaś można przenosić między wierszami. Jeśli więc w tekście wpiszemy nazwę pliku:
  moj plik.txt
  wówczas może sie zdarzyć, że po przeformatowaniu tekstu oba fragmenty nazwy zostaną rozdzielone znakiem końca wiersza LF i dalej będziemy mieli już tylko
  plik.txt
  Wzięcie całości w cudzysłów nic tu nie pomoże. Przeglądanie tekstu w celu wprowadzenia niełamliwych spacji lub zmodyfikowanie algorytmu formatowania to dodatkowy wysiłek programistów.
 • O dalszych problemach, wynikających ze stosowania spacji w nazwach plików i katalogów można by napisać książkę.

  Ostatnia modyfikacja 2003-02-11, T. Kwiatkowski