next up previous contents
Następny: Przykłady Wyżej: Podstawowe parametry obserwacyjne gwiazd Poprzedni: Prędkość przestrzenna

Jasności gwiazd

Jasność widoma --
jasność gwiazdy mierzona na Ziemi, zależy od jej mocy promieniowania i odległości
Wielkość gwiazdowa --
tradycyjna jednostka jasności gwiazd, związana ze sposobem, w jaki oko rejestruje promieniowanie (prawo Webera-Fechnera); oznaczenie $m$ bądź $mag$ od słowa magnitudo;
Oświetlenie --
wielkość fizyczna, określająca jasność widomą gwiazdy, wyrażana w luksach [lx] lub [W/$\rm {m}^{2}$]
Wzór Pogsona --
związek między oświetleniem i wielkością gwiazdową, wyrażany wzorem:

\begin{displaymath}
m_{1}-m_{2}=-2.5 \cdot \log (E_{1} / E_{2} ),
\end{displaymath}

gdzie: $m_{1}$, $m_{2}$ jasności 2 gwiazd w skali magnitudo, $E_{1}$, $E_{2}$ -- jasności tych gwiazd w skali oświetleń. Punkt zerowy tej relacji definiuje się w oparciu o wybrane gwiazdy wzorcowe, tzw. standarty fotometryczne.Podrozdziały

Tomasz Kwiatkowski
2000-06-09