Asteroid: (72447) Polinska

Contact with me:

Astronomical Observatory of A. Mickiewicz University
ul. Sloneczna 36, PL-60-286 Poznan, POLAND


e-mail: polinska at amu.edu.pl


Sekretarz Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (Polish Astronomical Society)

e-mail: sekretarz at pta.edu.pl